Wyświetlanie ilości wprowadzanych znaków w Google Docs

Wiele użytkowników tworząc dokument poszukuje informacji na temat ilości wprowadzonych znaków.

Podstawową formą weryfikacji tej funkcji w Google Docs był wybuer z menu:  Narzędzia >> Liczba Słów lub użycie skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C.

Ostatnia aktualizacja wprowadziła proste udogodnienie tej funkcjonalności – wystarczy zaznaczyć opcję „Wyświetl liczbę słów podczas wpisywania” w menu Narzędzia >> Liczba Słów i w lewym dolnym rogu ukaże się nam licznik z wszystkimi znakami w otwartym dokumencie

Google wsłuchało się w głos użytkowników dla których taka funkcjonalność jest niezbędna np przy pracy nad tekstami z minimalną liczbą znaków.

Po kliknięciu w licznik znaków uzyskiwane są szczegółowe informacje takie jak liczba stron, znaki bez spacji.

Dostępność

  1. G Suite z natychmiastowymi aktualizacjami – dostępność funkcji od 9 Września 2019
  2. G Suite z zaplanowanymi aktualizacjami – dostępność funkcji od 23 Września 2019

Objęte pakiety G Suite

  • Aktualizacja przewidziana dla wszystkich wersji pakietu G Suite

Funkcja włączona domyślnie?

  • Funkcja dodana automatycznie, dostępna poprzez menu: Narzędzia >> Liczba Słów >> Wyświetlaj liczbę słów podczas wpisywania