Umowa serwisowa

Dostosowana forma współpracy.

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o ilość sprzętu IT w oparciu o kalkulator [link] . Godziny pracy nie są naliczane, stawka jest kwotą zryczałtowaną na podstawie wykonanego audytu sprzętowego. Szacunkową wartość umowy można określić za pomocą konfiguratora IT . Każde zgłoszenie jest realizowane za pośrednictwem portalu helpdesk lub połączenia tel.

Faktura wystawiana jest na podstawie warunków określonych w umowie.

Określone SLA

Realizacja na podstawie określonego SLA – podstawowe zasady dla realizacji zgłoszeń poniżej [nadrzędne ustalenia kontraktowe]

 • Godzina biznesowa – oznacza ciąg czasu pomiędzy 9:00, a 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 10 Godzin Biznesowych to okres czasu pomiędzy 11:00 dnia bieżącego, a 13:00 następnego dnia roboczego.
 • BOIT zobowiązuje do realizacji każdego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy, nr telefonu określonego w umowie lub poprzez portal helpdesk
 • Maksymalny czas rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wynosi 2 godziny biznesowe (przydzielenie zgłoszenia, odpowiedź, weryfikacja)
 • Czas reakcji BOIT na prawidłowo wykonane Zgłoszenie Serwisowe, licząc od chwili jego wykonania przez Klienta wynosi maksymalnie 6 Godzin Biznesowych.
 • Czas naprawy Serwisowanego Sprzętu, licząc od chwili potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego przez BOIT wynosi maksymalnie 24 godziny Biznesowe.

Zachęcamy do kontaktu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zakres umowy serwisowej – opartej o ilość urządzeń

  Współpraca na zasadach Umowy Serwisowej przy każdej umowie obejmuje usługi: 

  Integralną częścią umowy jest monitoring urządzeń krytycznych z powiadomieniami oraz działaniem pro-aktywnym.