Umowa serwisowa

Dostosowana forma współpracy.

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o infrastrukturę IT. Godziny pracy nie są naliczane, stawka jest kwotą zryczałtowaną na podstawie wykonanego audytu. Szacunkową wartość umowy można określić za pomocą konfiguratora IT  na stronie boit.pl. Każde zgłoszenie jest realzowane za pośrednictwem portalu helpdesk.

Faktura wystawiana jest na podstawie warunków określonych w umowie.

Realizacja na podstawie określonego SLA – podstawowe zasady dla realizacji zgłoszeń poniżej [nadrzędne ustalenia kontraktowe]

 • Godzina biznesowa – oznacza ciąg czasu pomiędzy 9:00, a 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 10 Godzin Biznesowych to okres czasu pomiędzy 11:00 dnia bieżącego, a 13:00 następnego dnia roboczego.
 • BOIT zobowiązuje do realizacji każdego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy, nr telefonu określonego w umowie lub poprzez portal helpdesk
 • Maksymalny czas rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wynosi 2 godziny biznesowe (przydzielenie zgłoszenia, odpowiedź, weryfikacja)
 • Czas reakcji BOIT na prawidłowo wykonane Zgłoszenie Serwisowe, licząc od chwili jego wykonania przez Klienta wynosi maksymalnie 6 Godzin Biznesowych.
 • Czas naprawy Serwisowanego Sprzętu, licząc od chwili potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego przez BOIT wynosi maksymalnie 24 godziny Biznesowe.

Współpraca na zasadach Umowy Serwisowej przy każdej umowie obejmuje dodatkowe usługi: [zakres rozszerzony]

 • Pro-aktywny monitoring sieci
 • Pro-aktywny monitoringu urządzeń krytycznych.
 • Inwentaryzacja online oraz oznakowania urządzeń.
 • Backup konfiguracji urządzeń.
 • Backup urządzeń krytycznych.
 • Serwer logów
 • Zabezpieczenia urządzeń sieciowych.
 • Przestrzeń backupu na serwerach BOIT – 500GB
 • Monitoring aktualizacji systemowych oraz sprzętowych.
 • Wdrażania aktualizacji po godzinach pracy firmy.
 • Zarządzanie urządzeniami przez kontrolery sieciowe.
 • Nielimitowane dojazdy do klienta w miesiącu

Zachęcamy do kontaktu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości