Umowa hybrydowa

Najbardziej popularna forma współpracy.

Realizowana na podstawie umowy serwisowej opartej o ustaloną liczbę godzin. Godziny rozliczane na podstawie realnego czasu poświęconego na zgłoszenia w portalu helpdesk Po wykorzystaniu godzin określonych w umowie współpraca kontynuowana po akceptacji zwiększonej stawki godzinowej.

Ilość godzin określana na podstawie wcześniejszej analizy lub miesięcznego okresu próbnego. Faktura wystawiana na podstawie comiesięcznego raportu z ilości zgłoszeń oraz czasu poświęconego na zgłoszenia i działania pro-aktywne. Klientowi przysługuje możliwość weryfikacji każdego zgłoszenia zawartego w podsumowaniu do 5 dni roboczych od wystawienia faktury.

Realizacja na podstawie określonego SLA – podstawowe zasady dla realizacji zgłoszeń poniżej [do negocjacji w trakcie ustaleń kontraktowych]

 • Godzina biznesowa – oznacza ciąg czasu pomiędzy 9:00, a 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 10 Godzin Biznesowych to okres czasu pomiędzy 11:00 dnia bieżącego, a 13:00 następnego dnia roboczego.
 • BOIT zobowiązuje do realizacji każdego zgłoszenia przesłanego na adres mailowy, nr telefonu określonego w umowie lub poprzez portal helpdesk
 • Maksymalny czas rejestracji i potwierdzenia zgłoszenia wynosi 2 godziny biznesowe (przydzielenie zgłoszenia, odpowiedź, weryfikacja)
 • Czas reakcji BOIT na prawidłowo wykonane Zgłoszenie Serwisowe, licząc od chwili jego wykonania przez Klienta wynosi maksymalnie 6 Godzin Biznesowych.
 • Czas naprawy Serwisowanego Sprzętu, licząc od chwili potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego przez BOIT wynosi maksymalnie 24 godziny Biznesowe.
 • Stawki ustalane indywidualnie na podstawie zapotrzebowania oraz audytu wstępnego.

Współpraca na zasadach Umowy Hybrydowej przy każdej umowie obejmuje dodatkowe usługi: [zakres podstawowy]

Integralną częścią umowy jest monitoring urządzeń krytycznych z powiadomieniami oraz działaniem pro-aktywnym.
Każda dodatkowa godzina zawarta w umowie to koszt – 165 zł, godziny poza umową – 215 zł.

Zachęcamy do kontaktu

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości