1
Ilość domen do migracji , mojafirma.pl + moja firma2.pl + mojafirma3.pl

Konfiguracja panelu administracyjnego G Suite – weryfikacji domeny, rekordów MX, poprawnego przepływu poczty, dodatkowych zabezpieczeń DKIM, konfiguracja grup

ilość kont pocztowcy do migracji – bez danych

Usługa migracji skrzynek pocztowych bez danych – konfiguracja skrzynek, dostępów oraz polityki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętym standardem

ilość skrzynek pocztowych, założenie 5GB – średnia wielkość skrzynki

Usługa migracji skrzynek pocztowych z danymi – pompowanie danych z serwerów obecnego operatora/ własnej infrastruktury serwerowej (IMAP) czy danych przetrzymywanych lokalnie na jednostkach (POP)

0
ilość godzin, w obrębie małopolski. Poza rejonem dodatkowym kosztem jest dojazd.

ZAGADNIENIA: interfejs Gmail – foldery/etykiety, grupowanie wiadomości, reguły spamu, odpisywanie, szablony wiadomości, wydzielanie okna, archiwizacja, kosz, planowanie, filtrowanie, wydarzenia z okna nowej wiadomości, stopka, treści, załączanie plików, zdjęcia, tryb poufny (uwierzytelnianie czas wygaśnięcia) podział na grupy wiadomości, motywy, zarządzanie dodatkami, ustawienia – ogólne (styl tekstu, pisownia, gramatyka, język, autokorekta, inteligentne odpowiedzi, ponaglenia, nieobecność) odebrane, typ skrzynki, przekazywanie, czat, poczta offline, skróty aplikacyjne – kalendarz, listy zadań, Google Keep Dokumenty Google – obsługa, liczby słów, publikowanie w necie, obsługa arkuszy, udostępnianie do podglądu, komentowania, historia zmian Arkusze Google – formularze na podstawie excel Szablony G Drive Konwersja PDF do Word Panel Administracyjny G Suite Dysk Google – dyski współdzielone, dodatkowe aplikacje z Marketplace.

Administracja usługą G Suite przez BOIT, rozliczenia miesięczne (koszt miesięczny)
Suma

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości